Mākslas instalācija “Viļņu uztveršana”, 2023

Vecums: 6+


Mākslinieces Ūdas Bremnes darbs atrodas tumšā vidē. Tajā ir izvietoti radio uztvērēji, telefons un satelīta sķīvis. Šos priekšmetus cilvēki izmanto, lai sazinātos. Bet kas notiktu, ja ierīces sāktu sazināties ar mums?

Kas ir kopīgs trauslajām radio antenām ar cilvēka spēju skatīties, klausīties un kustēties?
Vecums: 13+


Ūdas Bremnes mākslas instalāciju “Viļņu uztveršana” veido kinētiskas skulptūras no pārbūvētiem komunikācijas priekšmetiem, skaņu ieraksti un interaktīvs video. Radio uztvērēji, telefons un satelīta šķīvis mijiedarbībā ar apmeklētāju rada sapņiem līdzīgu vidi. 

Tajā savienojas maņu pasaule, elektromagnētiskie viļņi un kustībā balstīta ķermeniskā pieredze. Radio uztvērēji un to antenas ir pielīdzināmas maņu orgāniem, ar kuru palīdzību iespējams sazināties un uztvert pasauli. Izmantojot sensorās uztveršanas tehnoloģijas un imersīvos medijus, māksliniece apcer tehnoloģiju visuresošo klātbūtnes sajūtu, kas spēj gan izraisīt nemieru, gan palīdzēt rast mierinājumu. 

Par mākslinieci

Ūda Bremnes (Oda Bremnes) ir jaunās paaudzes māksliniece, kuras pētījumu lokā ir tehnoloģiju visaptverošā klātbūtne.

Savos darbos izmanto interaktīvas video instalācijas, skaņu un elektroniku. Mākslinieces interese par tehnoloģijām cieši saistīta ar idejām par pārdabisku spēku jūtamo klātbūtni un ierīču spēju līdzināties dzīvām radībām. Ieguvusi maģistra grādu tēlotājmākslā Bergenas Laikmetīgās mākslas akadēmijā, Bergenas Universitātē.

Ūda BremnesŪda Bremnes ir jaunās paaudzes māksliniece, Dzīvo un strādā Oslo, Norvēģijā.